Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid Sensama

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor consumenten die gebruik maken van websites van Sensama. Door het gebruikmaken van de Sensama websites verklaart de consument zich akkoord met de onderstaande voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.

Sensama behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden elk moment aan te passen. De verantwoordelijkheid ligt bij de consument om geregeld de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst behelst enige afwijzingen van de aansprakelijkheid.

Via Sensama online aankopen

Sensama verkoopt zelf géén producten. Sensama beperkt zich tot het weergeven van diverse webshops met de bijbehorende producten. Als een consument besluit tot een online aankoop, doet de consument deze bestelling/aankoop direct bij de betreffende webshop. Sensama is om die reden niet aansprakelijk voor enige toegebrachte schade aan de door de consument  bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Thuiswinkel Waarborg

Diverse webshops dragen het Thuiswinkel Waarborg keurmerk, dat door de brancheorganisatie Thuiswinkel.org wordt verstrekt. Dit keurmerk duidt aan dat een webshop aan omschreven voorwaarden voldoet. Dit geeft nochtans nimmer de garantie dat de uitvoering van een bestelling foutloos verloopt. Derhalve is Sensama hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

Ervaringen door consumenten

Op websites van Sensama geven consumenten hun ervaringen weer over de kwaliteit van de producten en het verloop van een bestelling bij de webshops. Aan deze ervaringen van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. Deze ervaringen zijn louter zienswijzen van consumenten. De keuze voor een bepaald product of een bepaalde webshop kan beïnvloed worden door deze ervaringen.

Niet actuele informatie

De websites van Sensama tonen producten van diverse webshops. Als er mutaties plaatsvinden bij die webshops, zoals productwijzigingen of prijswijzigingen, bestaat de mogelijkheid dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan Sensama.

Sensama houdt de wijzigingen van de diverse webshops zo optimaal mogelijk bij. Sensama is nochtans niet aansprakelijk voor de eventuele mutaties die de verschillende webshops hebben aangebracht.

Geschillen

Sensama zal binnen haar vermogen zoveel mogelijk proberen, bij eventuele geschillen die uit de dienstverlening voortvloeien, tot een oplossing te komen.

Intellectueel eigendom

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de websites van Sensama. Alle informatie, zowel tekst als afbeeldingen, op de websites van Sensama is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van de websites van Sensama berust bij Sensama. De websites van Sensama zijn enkel en alleen bedoeld voor eigen gebruik. Deze mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Sensama. De websites van Sensama mogen op geen enkele wederrechtelijke wijze worden gebruikt of gebruikt worden op een wijze die nadeel kan opleveren voor Sensama. Dit ter beoordeling door Sensama.